Vilkår og betingelser

1. Betingelser for kjøp

Salg av hendelsesmidler og relaterte produkter fra dette nettstedet foretas av
Equisport Media Services AB ved hjelp av Nolabel.tvs plattform.

Kontakt:
Equisport Media Services AB
Kulvägen 10
70369 Örebro
support@nolabel.tv

Disse vilkårene ble oppdatert 17. februar 2021 og gjelder for alle kjøp fra denne datoen.

Nolabel.tv tilbyr streamingtjenester, blant annet via internettjenesten ("Nolabel.tv"), heretter tjenesten, der du kan bestille og kjøpe tilgang til arrangementer, inkludert hendelser som streames til deg som kjøper.

1.1 Ansvar for arrangementet
Når det gjelder de faktiske hendelsene, er Nolabel.tv bare en utstiller av tilgang og agenter for arenaer og arrangører. Nolabel.tv er derfor ikke ansvarlig for arrangementet som sådan, men bare fordi arrangementstilgangen er gyldig. Nolabel.tv er derfor ikke ansvarlig for gjennomføringen av hendelsene, eller deres kvalitet og innhold, og er dermed heller ikke ansvarlig for økonomisk kompensasjon på grunn av eller knyttet til for eksempel avlyste / flyttede hendelser eller andre mangler knyttet til hendelsene . Ved streamede arrangementer er arrangøren, ikke Nolabel.tv, ansvarlig for tilkoblingen, overføringen og overføringen / streaming. Alle spørsmål eller krav angående selve arrangementet og gjennomføringen må rettes til arenaen / arrangøren. Mer spesifikk informasjon om arenaen / arrangøren og de spesielle betingelsene som gjelder for et bestemt arrangement gis i forbindelse med bestilling / kjøp av en eiendel.

1.2 Personlig bruk
Tjenesten kan bare kjøpes for personlig bruk og kan ikke brukes kommersielt. Dette betyr at tilgang ikke kan kjøpes og / eller videreselges for kommersielle formål. Tilgang kan heller ikke tilbys i konkurranser eller i forbindelse med tilbud om et annet produkt eller en annen tjeneste uten skriftlig samtykke fra Nolabel.tv og / eller ansvarlig arena / arrangør.

1.3 Min konto
For å kunne bruke tjenesten må du ha et brukernavn og passord. Du får dette ved å registrere deg på nettstedet. Du er ansvarlig for å holde brukernavnet og passordet hemmelig. Dette er viktig fordi du vil være ansvarlig for alle bestillinger og andre handlinger som skjer med brukernavn og / eller passord. Dette gjelder også selv om noen er uautorisert som har brukt brukernavn og passord. Det er opp til deg å kontrollere at all personlig informasjon som legges til når du oppretter en konto er korrekt. Nolabel.tv sjekker ikke denne informasjonen og svarer ikke at den er korrekt.

1.4 Mine kjøp
Det er opp til deg som kunde å kontrollere at kjøpene dine er riktige (riktig post- og e -postadresse, riktig arrangement, riktig nummer, riktig arena osv.) Og at du har tilgang til tjenesten.

1.5 Avlyste eller flyttede hendelser
Som kjøper er du ansvarlig for å kontrollere om et arrangement er avlyst eller flyttet. Hvis hendelser blir avlyst eller flyttet, bør du kontakte ansvarlig arena / arrangør umiddelbart. Arenaen / arrangøren er ansvarlig for spørsmål og beslutninger om for eksempel innløsning av eiendeler. Etter en avgjørelse fra arrangøren / arenaen, kan Nolabel.tv i visse tilfeller, på vegne av arrangøren, løse inn tilgang ved kansellerte arrangementer. Ved et avlyst eller flyttet arrangement, hvor innløsning av eiendeler er godkjent av arrangøren / arenaen, vil eventuelle service- / distribusjonsgebyrer ikke bli refundert.

1.6 Kjøp som strider mot fastsatte vilkår
Nolabel.tv forbeholder seg retten til å kansellere en bestilling eller et kjøp og med umiddelbar virkning stenge en kundekonto hvis du som kjøper ikke gir korrekt informasjon om deg selv eller på annen måte bryter eller prøver å omgå Nolabel.tvs vilkår ved kjøp. I tilfelle avbestillinger av en slik grunn, refunderes ikke servicegebyret eller distribusjonsgebyrer. Nolabel.tv kan også bestemme seg for ikke å refundere den betalte billettprisen. Du er ansvarlig for å sikre at bruker -ID og passord lagres på en sikker måte, og at ingen uautorisert person kan få tilgang til informasjonen.

1.7 Angrerett til kjøp
Reglene om angrerett i lov (2005: 59) om distansekontrakter og kontrakter utenfor forretningslokaler (distansekontrolloven) gjelder ikke for kjøp av digitale tjenester som dette. Når betalingen er foretatt, er du derfor bundet av kjøpet i forbindelse med oppstart av bruken av tjenesten.

1.8 Gjeldende lov
Svensk lov gjelder for kjøp.